PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 11.sınıf din kültürü yazılı sorularıdır..ProfessionaL
14-02-12, 12:53
(I. DÖNEM)
11. SINIF DİN KÜLT. VE AHLAK BİL. DERSİ 1. YAZILI SORULARI


S. 1) Kader ve Kaza kavramlarının tanımlarını yapınız. (20 p.)
Kader: ……………………………………………………………………………… ……
……………………………………………………………………………… ……………………

Kaza: ……………………………………………………………………………… ……...
……………………………………………………………………………… …………………….
S. 2) İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve kader karşısında farklı bir konumda olmasına sebep olan özellikleri nelerdir? (20p)
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..

S. 3) Aşağıdaki kavramların tanımlarını yapınız. (20 p.)
-Ecel ve Ömür: ………………………………………………………………… …………
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………….
-Rızık: ……………………………………………………………………………… ….
……………………………………………………………………………… ……………………
-Tevekkül: ……………………………………………………………………………… ...
……………………………………………………………………………… …………………….
-Hayır ve Şer: ……………………………………………………………………………. .
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………….

S. 4) İbadetin bireysel ve toplumsal faydalarından dört tanesini yazınız. (20 p.)

……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………

S.5) İnsanın kaderi konusunu açıklayınız? (20p)
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………

ProfessionaL
14-02-12, 12:53
(I. DÖNEM)
11. SINIF DİN KÜLT. VE AHLAK BİL. DERSİ 1. YAZILI SORULARI

S. 1) Madem her şey önceden kaderimize yazılmış o halde insanlar neden Cennet veya Cehennem’e girer? Açıklayınız? (20 p.)
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………S. 2) Yüce Allah evreni düzenli bir şekilde yaratmış ve Evren’in içine bazı yasalar yerleştirmiştir. Her şey, bu yasalar çerçevesinde hareket etmektedir. Bu yasalar hangileridir, kısaca açıklayınız?
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………

S. 3) Aşağıdaki kavramların tanımlarını yapınız. (20 p.)
-Ecel ve Ömür: ………………………………………………………………… …………
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………….
-Rızık: ……………………………………………………………………………… ….
……………………………………………………………………………… ……………………
-Tevekkül: ……………………………………………………………………………… ...
……………………………………………………………………………… …………………….
-Hayır ve Şer: ……………………………………………………………………………. .
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………….

S. 4) İbadet nedir? Dinimizde en önemli ibadetler hangileridir? (20 p.)

……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………

S.5) İnsan kendi kaderini oluşturabilir mi açıklayınız? (20p)
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………
……………………………………………………………………………… ……………………

ProfessionaL
14-02-12, 12:54
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARIDIR

1- Kaderle ilgili bir ayet meali yazınız.2- Evrendeki yasaları maddeler halinde yazınız.
a) b) c)

3- İnsanın kaderle ilgili özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
a)
b)
c)

4- Kaderle ilişkilendirilen kavramlardan beş tanesini yazınız.
a) b) c)
d) e)

5- İnsanın kaderini etkileyen değişen ve değişmeyen unsurlara ikişer örnek veriniz.

Değişen Unsurlar : 1) 2)
Değişmeyen Unsurlar : 1) 2)

6- Hz. Ömer’in deyimiyle “müteekkil” ne demektir? Yazınız.
Müteekkil :


7- İbadet ne demektir? Yazınız.
İbadet :8- İbadetin bireysel faydalarını maddeler halinde yazınız.
a)
b)
c)
d)

9- İbadetin toplumsal faydalarını maddeler halinde yazınız.
a)
b)
c)
d)
e)

10- Her işe başlarken ve Allah’ın verdiği nimetlere şükrederken neler deriz? Yazınız.
Her işe başlarken :
Nimetlere Şükrederken :

ProfessionaL
14-02-12, 12:54
11-A DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ I.DÖNEM I.YAZILI

1.Aşağıdaki kavramları tanımlayınız 15 puan

Kader:

Kaza:

Külli İrade:

Cüz’i İrade:

2.İnsanın kaderle ilgili başlıca özellikleri nelerdir? 10 pua

3.Kaderle ilişkilendirilen kavramlardan 5 tanesini yazın. 15 puan


4.Tevekkül nedir? Doğru ve yanlış tevekkül anlayışını örneklendiriniz. 15 puan

Tevekkül:

Doğru tevekkül:

Yanlış tevekkül:
5.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız. 10 puan

a-Ömrün bittiği zaman,ölüm zamanı ve hayatın sona ermesine .............................. .. denir.
b-Kişinin kendi davranışlarının veya yetki alanına giren olayların sonuçlarını üstlenmesine .............................. . denir.
c-Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüne ........................... denir.
d-Allahın canlı varlıklara yararlanmaları için yiyecek ve içecek olarak verdiği şeylere .............................. .... denir.
e-Allahın yapılmasını öğütlediği , bireye ve topluma faydalı olan her türlü iş ve davranışa .......................... denir.

7.İbadetlerin toplumsal faydalarını faydaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 10puan


8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.15 Puan
a-Hediyeleşin ki……………………sevesiniz.
b-……………..ibadetin özüdür.
c-İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmez. Bunlar……………………………………………
d-İnsanın güzel, hayırlı ve Allah’ın hoşuna giden davranışlarına………………………………………… ………denir.
e-Kula bela gelmez……………..yazmayınca …………….da bela yazmaz kul azmayınca.
f-Önce deveni bağla sonra……………………………………..et.

9.Kur’anda örnek Mü’minlerin özelliklerinden beşini yazınız. 10puan

ProfessionaL
14-02-12, 12:54
11. SINIF DİN KÜLT. VE AHLAK BİL. DERSİ 1. YAZILI SORULARI :
SINIF:

1.Aşağıdaki kavramlarını örnek vererek açıklayınız . 15 puan
Kader:........................ .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ......

Kaza:......................... .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .................

2. Başarılı insanın özellikleri nelerdir? 15 puan

a)............................ .............................. ..................... b)............................ .............................. .................

c)............................ .............................. .................... d)............................ .............................. .................

e)............................ .............................. .....................

3.Kaderle ilişkilendirilen kavramlardan 5 tanesini yazın. 15 puan

a............................. .......................... b............................. .......................... c............................. .............................. ..
d............................. .............................. ................. e............................. .............................. ..............................

4.Tevekkül nedir? Doğru ve yanlış tevekkül anlayışını örneklendiriniz. 15 puan
Tevekkül:..................... .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ......................... Doğru tevekkül: .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .................
Yanlış tevekkül: .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .................

5.Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız. 10 puan
1Ömrün bittiği zaman,ölüm zamanı ve hayatın sona ermesine .............................. .. denir.
2Kişinin kendi davranışlarının veya yetki alanına giren olayların sonuçlarını üstlenmesine .............................. . denir.
3Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüne ........................... denir.
4Allahın canlı varlıklara yararlanmaları için yiyecek ve içecek olarak verdiği şeylere .............................. .... denir.
5Allahın yapılmasını öğütlediği , bireye ve topluma faydalı olan her türlü iş ve davranışa .......................... denir.

6. “Yeryüzünde yaşayan her canlının rızkı yalnızca Allah’ın üzerinedir.” “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Ayetlerini rızık kavramını açıklamak üzere değerlendiriniz. 10 puan
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .....
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ................
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ................
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ................
7.İbadetlerin bireysel faydaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 10 puan

a............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ................
b............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ...............
c............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............
d............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..............

8.İnsanın kaderle ilgili başlıca özellikleri nelerdir? 10 puan

a............................. .............................. b............................. ......................... c............................. .............................. .

ProfessionaL
14-02-12, 12:54
11.SINIFLAR1.DÖNEM 1.YAZILI

A
SORULAR
S.1.Kaza ve kader kavramlarını açıklayınız(20P)
S.2.Kaderle ilişkilendirilen kavramlardan 5 tanesini yazın. (20P)
S.3.Hayır ve Şer ne demektir? Dinimizde hayır ve şer olarak nitelendirilen davranışlar nelerdir örnekler veriniz.(20p)
S.4.Sosyal ve beşeri afet ne demektir? Örnek vererek açıklayınız(20P)
S.5.İbadet etmek insana niçin huzur verir? Açıklayınız (20P)11.SINIFLAR1.DÖNEM 1.YAZILI

B
SORULAR
S.1. İnsanın kaderle ilgili bazı özelliklerini yazınız.(20P)
S.2. Tevekkül nedir? Doğru ve yanlış tevekkül anlayışını örneklendiriniz.(20p)
S.3. İbadetlerin bireysel faydaları nelerdir? Yazınız (20P)
S.4.Külli ve Cüz-i İrade kavramlarını örnek vererek açıklayınız.(20p)
S.5. peygamberimizin “iki nimet vardır ki insanların çoğu onun değerini bilmez. Sağlık ve boş vakit” hadisini yorumlayınız(20p)

ProfessionaL
14-02-12, 12:54
1- Planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelen kavram nedir?
2- Kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamlarında kullanılan kavram nedir?
3- Her varlığın; ilahî plân dâhilinde belli bir ölçü çerçevesinde, bir düzen, bir uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yaratılmasını ifâde etmekte kavram ya da kavramlar nedir?
4- “Kader”le ilgili şu âyetleri tamamlayınız: “Kuşkusuz biz, …………………………………………………” “O, her şeyi yaratıp …………………………... ………………”
5- “Kader ve kaza” kavramlarının anlamlarından ve “kader”le ilgili ayetlerden yola çıkarak biz kaderi, “…………… ilâhî ……… ……….” diye de tanımlayabiliriz.
6- Herhangi bir sınırlama, zorlama ve kısıtlama olmadan düşünceleri ifade etme, iyi veya kötü yönde davranma durumuna ……..………… denilmektedir.
7- Kaderle ilgili olarak ……………, insanı, sorumlu olduğu alanda, …... veya …..… iş yapmakta serbest bırakmaktır.
8- Bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olması durumuna ………………. denilmektedir.
9- Akıl yürütme yeteneği ve iradesini özgürce kullanma gücü olan insan, yapıp ettiklerinden ……………….r.
10- “Belirli bir sürenin sonu, süreç ve borcun vadesi” gibi anlamlara gelen kelime nedir?

ProfessionaL
14-02-12, 12:54
1.dönem 2.yazılı sorularıdır


1. “Allah'a tevbe eden, ibadet eden, O'nu öven, O'nun uğrunda gezen, rüku ve secde eden, uygun olanı buyurup fenalığı yasak eden ve Allah'ın yasalarını koruyan müminleri de müjdele.” (Tevbe:112) ayetinde “ibadet eden” ifadesi, namaz kılmaktan (rüku ve secde eden) ayrı tutulduğuna göre buradaki “ibadet” kavramı hangi anlamda kullanılmıştır?
a) Kölelik etmek b) Af dilemek
c) Kulluk etmek d) Dua etmek

2. Peygamberimizin aile bireylerine ne ad verilir?
a) Ehl-i Keyf b) Ashab-ı Kehf
c) Ashab-ı Beyt d) Ehl-i Beyt

3. Hayatının merkezine namazı koyan bir müslümanın, namazını işlerine göre değil de işlerini namazına göre ayarlaması beklenir. Böyle bir kimse için aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?
a) Allah’ın emrini daha önemsediğini gösterir.
b) Manevî huzuru yakalamış olur.
c) Zamanı daha kontrollü kullanmış olur.
d) Dünyevî işlerini hiçe sayar.

4. “Din insanı köşeye sıkıştırmaz, önüne duvarlar koymaz, kapı açar, yol gösterir.” İfadesi ile “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız…” hadisini birlikte düşündüğümüzde Hz. Muhammed’in dini anlatma/açıklama konusundaki üslubu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Dinin yasaklarını ön plana çıkarmıştır.
b) Dini yaşanılır kılmak için gayret göstermiştir.
c) Müjdeleyip kolaylaştırmıştır.
d) Sevdirip teşvik etmiştir.

5. “Ve de ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (kehf:29) Ayeti kader konusunda hangi kavramın önemine dikkat çekmektedir?
a) Başıboşluk b) İrade
c) Mecburiyet d) Çaresizlik

6. “Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir...” (Bakara:286) ayetini, ibadetlerdeki temel ilkeler kapsamında düşünürsek aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Her insanın bir potansiyeli vardır.
b) Herkes her ibadeti yapmalıdır.
c) Allah insanları kapasitesince değerlendirir.
d) Herkes her ibadeti yapmakla sorumlu değildir.

7. “Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın. ” Ve “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu..” ayetlerine göre doğru bir ‘afet anlayışı’ hangi seçenekte verilmiştir?
a) Her afet Allah’ın bir cezasıdır.
b) İnsanların yaşayışları afetin tek nedenidir.
c) Bunlar İlâhi yasadır, insan evreni korumakla sorumludur.
d) Gerçek bir Müslüman bunlardan zarar görmez.

8. "Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli(dir)…”. (Tevbe:128) âyeti Hz. Muhammed’in hangi yönüne dikkat çekmektedir?
a) Cesaretli oluşuna b) Sabırlı oluşuna
c) Adaletli oluşuna d) Merhametli oluşuna

9. Allah’ın ezelî ilmi sayesinde evrende bir düzen, bir ölçü var etmesi ve evrendeki her gelişmeyi daha olmadan bilmesine ne ad verilir?
a) Tevhit b) Kaza c) Takva d) Kader

10. Kur’an’a göre örnek insan tanımlaması yapılırken aynı zamanda İslam’ın pratikte yaşanabilirliğine de örnekler verilmiş oluyor. Aşağıda verilenlerden hangisi böyle bir yargıyı destekleyen ****ller arasında gösterilemez?
a) Hz. Muhammed’in hayatı b) Kur’an’daki kıssalar
c) Günümüz İslam toplumu d) Ashabın yaşantısı


11 ve 12. sorunun cevabı 15 puan değerindedir. Cevabınızı soru sonuna veya kâğıdın arkasına yazabilirsiniz.

11. İslam inancına göre, doğru sabır anlayışı hakkında bilgi veriniz.

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………………………………… ……………………………………

12. İbadetin bireysel ve toplumsal faydalarından ikişer tanesini yazınız.

İbadetin bireysel faydaları:
a) ……………………………………………………………………………… ………………………………
b) ……………………………………………………………………………… ………………………………

İbadetin toplumsal faydaları:
a) ……………………………………………………………………………… ………………………………
b) ……………………………………………………………………………… ………………………………

Aşağıda verilen sûredeki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. Her boşluk 5 puan, toplam 20 puandır.

13. Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kulyâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ …………... Velâ entüm …………… mâ a’büd. Velâ ene âbidün mâ ………………. Velâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm …………….. veliyedîn.

ProfessionaL
14-02-12, 12:55
11. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI


Cevaplarınızı arka sayfadaki tabloya işaretleyiniz.
Kağıt üzerindeki işaretlemeler dikkate alınmaz.

1. “Hazreti Muhammed sözünde durmayı ………. saymış, aykırı davranmayı ise ………. alameti kabul etmiştir.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
A) Gerekli – Doğruluk B) Yanlış - Mübarek olma
D) Bilgisizlikten – Akıllılık D) İmandan - Münafıklık

2. İbadetlerin en önemli ve birinci derecedeki bireysel yararı hangisidir?
A) Güven duygusunu geliştirir B) Sorumluluk bilincini geliştirir
C) Disiplin kazandırır D) Yaratanı ile ilişkisini güçlendirir
3. İnsanı kötü ve iğrenç işlerden vazgeçirme etkisi olan ve “dinin direği sayılan” ibadet hangisidir?
A) Namaz B) Oruç C) Zekat D) Hac

4. “Kişinin Allah'ı hatırlaması, anması ve O'na bağlılığını ifade etmesi …………… özüdür.” cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?
A) İnancın B) İbadetin
C) Ahlakın D) Vicdanın

5. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından değildir?
A) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir. B) Güzel ahlaka katkı sağlar.
C) Diğergamlığı öğretir. D) Kötülüklerden alıkoyar

6. ‘Allah, aklını kullanmayanları yüz kızartıcı iğrençliğin içine atar’ ayeti hangi
gerçeği vurgulamaktadır?
A) Akıl karar verme mekanizmasıdır
B) Aklı kullanmak herkesin işi değildir.
C) İğrenç işler akıl noksanlığından kaynaklanır.
D) Aklını kullanmayanlar iğrenç sonuçlara müstehak olurlar.

7. Diğerkamlık” Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dürüstlük B) Hoşgörülük
C) Fedakarlık D) Uyanıklılık

8. Peygamber Efendimiz bize en çok hangi yönden örnek gösterilmiştir?
A) Dürüstlük B) Yardımseverlik C) Güzel Ahlak D) Tebliğ

9. Peygamber Efendimizin gönderiliş amacı (peygamberimizin kendi ifadesiyle) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kainatı tanımlamak B) Güzel ahlakı tamamlamak
C) Dini tamamlamak D) İnsanlara iyilik etmek

10. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal faydalarından biri değildir?
A) İnsana diğerkamlığı öğretir
B) Kaynaşmaya katkıda bulunur
C) Toplumdaki kötülüklerin yayılmasına engel olur
D) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir

11. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin faydalarından biri değildir?
A) Kulun yaratıcı ile ilişkisini güçlendirir.
B) Kulun kendine güven duygusunu artırarak kibirlenmesini sağlar.
C) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir.
D) Paylaşma ve yardımlaşma bilincini geliştirir.

12. “Kişi, kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe olgun mü'min olamaz.", "Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir." Hadisleri genel olarak hangi konuya dikkat çekmektedir?
A) Komşu ziyaretlerinin önemine C) Sosyal yardımlaşmanın önemine
B) Kötülüklere yaklaşmamanın önemine D) İbadetlerin önemine

13. “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.”,
“Bizi aldatan bizden değildir” Bu ayet ve hadis hangi konuda öğüt vermektedir?
A) Güvenilirlik B) Merhametlilik
C) Kolaylaştırıcılık D) Hoşgörü

14. Allah’ın emretmiş olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeşitli kolaylıklar tanımıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Yolculukta olanlar namaz kılmazlar.
B) Tehlike durumunda namaz kısaltılabilir.
C) Su yoksa teyemmüm yapılır.
D) Hastalıkta oruç ertelenebilir.

15. Muhammedu’l-Emin kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adaletli Muhammed B) Sevilen Muhammed
C) Meşhur Muhammed D) Güvenilir Muhammed

16. “…Yazıklar olsun şu namaz kılıp duranlara. Onlar ki kalpleri namazlarına yabancıdır. Onlar ki niyetleri yalnızca görülüp takdir edilmektir. Ve üstelik onlar insanlara en ufak bir yardımı bile reddederler.” (Maun Suresi) Yukarıdaki ayetlerde Allah'ın vermek istediği mesaj nedir?

A) Allah bu surede namaz kılanlara lanet etmiştir.
B) Allah bu surede namaz kılmayanlara lanet etmiştir.
C) Allah, İbadet yaptığı halde ahlakını yükseltemeyenlere lanet etmiştir.
D) Allah namaz kılanların aklının fikrinin gösterişte olduğunu söylemiştir.

17. “Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın.” Ayeti hangi dini ve ahlaki davranışı tavsiye etmektedir?
A) Namazı B) Orucu
C) Sadakayı D) Haccı

18. İnsanlar arasında dil, ırk, zenginlik-fakirlik, makam-mevki ayrımı olmadığını en açık biçimde gösteren ve herkesi aynı çizgide birleştiren ibadet hangisidir?
A) Hac B) Zekat
C) Kurban D) Tövbe

19. Peygamberimiz Taif Yolculuğunda halkın kötü muamelesiyle karşılaşmış, bunun üzerine Cebrail gelmiş ve peygamberimize; istersen şu dağı onların başına geçireyim ey Allah'ın resulü diye teklifte bulunmuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ben beddua için değil insanlara rahmet olarak gönderildim buyurmuştur. Peygamberimizin bu davranışı onun hangi örnek ahlaki özelliklerinden biridir?
A) Yardımseverlik B) Merhametlilik
C) Mertlik D) Cesaretlilik

20. Sizce günümüz insanlarının satanizm, reenkarnasyon, yoga, meditasyon gibi kendi inanç sistemimize ve kültürümüze ait olmayan düşüncelere inanmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gönlündeki İslam inancı zayıfladığı için
B) O inanç ve yaşam biçimlerini medeniyetin bir gereği olarak görmesi
C) Sosyeteye ayak uydurmak için
D) Psikolojik rahatlama sağladığı için

21. Peygamberimiz bir hadisinde “Merhamet etmeyene .......... ........” buyurmuştur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Merhamet edilir B) Acınır
C) Merhametsiz denir D) Merhamet edilmez

22. Aşağıdakilerden hangisi “Hak edene hakkını vermek, karşıtı da haksızlık ve zulüm” anl***** gelen terimdir?
A) Hukuk B) Hoşgörü
C) Ahlak D) Adalet

23. “Güneşi sağ elime ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem.” sözü peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?
A) Kolaylaştırıcılığı B) Kararlılığı
C) Adaletini D) Merhameti

24. Farklılıklara karşı tahammül etme ve anlayış gösterme, başkasına düşünme ve inançlarını hayata geçirme hakkı tanımaya ne denir?
A) Hoşgörü B) Merhamet
C) Sabır D) Sevgi

25. Peygamberimizi gerçek manada örnek almak nasıl olur?
A) Onun gibi giyinmek. B) Onun yediklerini yemek.
C) Onun gibi bir evde oturmak. D) Uygulamalarının özünü iyi anlayarak ona benzemeye çalışmak.
26. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Hendek Savaşında yabancı bir milletin kullandığı bir tekniği uygulaması O’nun hangi yönünü göstermektedir?
A) Hoşgörüsü B) Sabrı
C) Yeniliklere açık olması D) Çalışkanlığı

27. Aşağıdakilerden hangisi şiaya göre Ehl-i Beytten değildir?
A) Hz. Hasan B) Hz. Fâtıma
C) Hz. Ebûbekir D) Hz. Ali

28. “Allah’ın resulünde sizin için güzel örnekler vardır.” Ayetiyle ne anlatılmak istenmektedir?
A) Allahın insanlara peygamber gönderdiği
B) Allah’ın gönderdiği peygamberler yaşantılarıyla bizlere örnek olurlar
C) Peygamberler de bizim gibi insandır
D) Peygamber Allah’tan vahiy alırlar.

29. Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu olan kimseye ne denir?
A) Mülayim B) Mükellef
C) Müctehid D) Mükaleme

30. “Hz Peygamber İslam’ı ulaştırmaya başladığı dönemlerde sert tepkilerle karşılaşmış, alaya alınmış bütün bunlara rağmen kimseye kin beslememiştir.” Bu durum O’nun daha çok hangi özelliğini gösterir?
A) Cesaretini B) Güvenirliğini
C) Hoşgörüsünü D) Adaletini

31. “Andolsun ki, Allah'ın elçi¬sinde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Allah'ı çok anan kimseler için güzel örnekler vardır.” Ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkmaz?
A) Allahın elçisinde bir çok örnek vardır.
B) Hz. Muhammed’i taklit edeceğiz.
C) Allah’ı anıp Peygamber’ini örnek alacağız
D) Herkes için Allah’ın Resulünde alınacak örnek vardır.

32. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” Ayeti ibadetin en çok hangi faydasını ifade eder?
A) Bütün yaptıklarımızın Allah tarafından bilinmesi
B) Harcamanın önemli olduğu
C) Allah katında hoşnut olacağımızı
D) Sosyal Yardımlaşmayı teşvik etmesi

33. Aşağıdaki olaylardan Peygamber Efendimizin merhametliliğini en çok gösteren hangisidir?
A) İnsanlara İslamiyet’i tebliğ etmesi
B) Peygamberimiz Hz. Hamza’yı şehit eden Vahşiyi affetmesi
C) Kendisine verilen malları iyi koruması
D) Fakir Müslümanlara yardım etmesi

34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali’ ye toplumumuz tarafından verilen isimlerden biri değildir?
A) Allahın kılıcı B) Allahın aslanı
C) Şahı Merdan D) İlmin kapısı

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanına (D) yanlış olanına (Y) işaretini koyunuz.
Cevaplarınızı yandaki tabloya işaretleyiniz.
35…… Evrendeki fiziksel yasalar Allahın belirlediği kaderdir.

36……“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allahın üzerinedir”.

37…… Sorumluluk ancak insanın seçme veya tercih yapma hakkının bulunduğu durumlarda söz konusu olabilir.

38…… Kuran, canlı cansız her varlığın Allah ile kulluk ilişkisi içerisinde olduğunu söyler.

39…… Hz. Peygamberin bütün çocukları kendisinden önce vefat etmiştir.

40……) Akıl sahibi ve özgür iradeye sahip olmamız Allah tarafından önceden belirlenen bize bağlı olmayan değişmez özelliklerimizdendir.

41…….İbadetlerle ahlaki davranışlar arasında doğrudan değil, dolaylı bir ilişki vardır.

42…… Hz. İsanın yeryüzüne tekrar gönderileceği İslamın inanç esaslarından biridir.

43…… Kaderdeki her şey Allahın bilgisi ve yaratması ile yapılmaktadır.

44……. İnsanın Allah katında sorumlu olması yaratılırken kendisine verilen akıl ve irade taşımasından dolayıdır.

45…… Hiç kimse başkasının rızkını yiyemeyeceği gibi bir başkası da onun rızkını yiyemez.

46……Hz. Hatice peygamberimizin peygamber olacağını anlamış ve onunla evlenmiştir.

47……Allah sevgisi onun elçisini örnek almakla doğrudan ilgilidir.

48…… Kurana göre örnek insanlar genellikle erkekler olmuştur.

49……. ‘Sadece sana ibadet eder ve senden yardım dileriz’ hadisi buhari diye bilinen hadis kitabında yer alır.

50……Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir.

ProfessionaL
14-02-12, 12:55
11. SINIF DİN KÜLT. VE AHLAK BİL. DERSİ 2. YAZILI SORULARI :

S. 1) Ehl-i beyt kavramının tanımını yapınız.? (10 p.)
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ............

S. 2) Hangisi ehl-i beyt içinde yer alır? (10 p.)

a) Hz. Osman b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Bilal e) Hz.Ebubekir


S.3) Peygamberimiz Mekkeli bir Müslüman olan Ebu Basiri, kendisine sığınmış olmasına rağmen Hudeybiye Barış antlaşması gereği Mekkelilere geri verdi. Peygamberimizin bu davranışı O’nun hangi özelliğinin gereğidir?(10 p.)
……………………………………………………………………………… ………………………

S. 4) Allah’a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeye, O’nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaya ne denir? (10 p.)
a) Takva b) İhsan c)İman d) İbadet e) Tevekkül

S. 5) Hz. Muhammed(s.a.s.)’i örnek almak bir Müslüman için neden zorunludur?(20 p.)
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..................

S. 6) Örnek insanın Kur’an’da zikredilen dört özelliğini yazınız.? (20 p.)
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ......
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..................

S. 7) Kur’an’da “... Namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebût s. 45.a) buyuruluyor. Namazın insanları kötülüklerden nasıl uzaklaştırdığını açıklayınız. (20 p.)
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. ..................

ProfessionaL
14-02-12, 12:55
DERSİ 11. SINIF 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

Adı Soyadı: Sınıfı: No:
SORULAR
1.Mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan siyasi sebepler nelerdir?

2.Siyasi-itikadi yorumların (mezheplerin) adlarını yazınız?


3.Peygamberimizden sonra halifeliğin Hz.Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunan mezhep hangisidir?


4.Aşağıda ki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız?
Muvatta…………….. Fıkh-ı Ekber……………….
Müsned……………… Er-Risale…………………..

5.İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezhep hangisidir?


6.Tevhit ne demektir? Açıklayınız
7.Fıkhi-Ameli İslam Mezhepleri ve imamlarını (kurucularını) yazınız?


8. Muhkem Ayet ne demektir? Açıklayınız9.Bütün dini ekollerin ittifak ettikleri temel esaslar nelerdir? Yazınız
1. 2. 3. 4.

10. Mutezile mezhebinin “El-Menzile Beyne’l Menzileteyn” görüşünü kısaca açıklayınız?

ProfessionaL
14-02-12, 12:55
II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
Adı soyadı:
Sınıf ve no:

1-İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinde 3 ünü yazınız?
1-

2-

3-

2-Hakem olayını kabul etmeyerek ayrılan ve mezhep haline gelen fırkaya(grup) ne denir?


3-‘Büyük günah işleyen ne kafirdir ne de mü’min’ görüşünü savunan mezhep hangisidir?

4-Fıkıh ne demektir? Yazınız


5-Ebu hanife’ye niçin ‘İmam-ı A’zam’ denmiştir?


6-İslam düşüncesinde ortak olan konuları yazınız.
1-

2-

3-

4-

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı (D), yanlış olanları (Y) ile işaretleyiniz.

6-‘Mut’a nikahı Caferi mezhebine göre serbesttir. (……)

Numan bin Sabit İmam Malik’in gerçek adıdır. (…..)

Fıkıhtaki mezhep imamız İmam-ı Maturididir (…..)

Şiilik Halifeliğin Hz.Alinin ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunur. (….)

Maturidi mezhebine göre Allah akıl ile bulunamaz (…..)

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

7- Caferi mezhebine göre 5 vakit namaz ………………vakit olarak kılınabilir.

Bir meselenin hükmünü aralarındaki benzerlikten dolayı diğerine verme işine ………………………denir.

Er-Risale İmam-ı ………………’nin fıkıhtaki yöntemlerini anlatan en önemli eseridir.

Allah’ın birliği, eşi benzeri bulunmadığı şeklindeki inanca……………………….denir.

Eşariye ye göre iyi ve kötü akıl ile ………..nebilir /………..linemez.

ProfessionaL
14-02-12, 12:55
DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIF 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

Adı Soyadı: No:

SORULAR
S-1) İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerini yazınız? 10 puan
S-2) İslam düşüncesinde Ameli- Fıkhi mezheplerini imamlarıyla yazınız. 15 puan
S-3) İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlar nelerdir? Yazınız. 10 puan
S-4) Fıkıh bilginlerine göre müçtehitlerin bilgi elde etmek ve dini hükümler verebilmek için başvurması gereken ****ller nelerdir? Yazınız. 10 puan
S-5) Eş’arilik mezhebinin görüşlerini yazınız. 15 puan
S-6) Haricilik mezhebi hakkında bilgi vererek görüşlerini yazınız? 20 puan
S-7) Muhkem ve Müteşabih ayetler ne demektir? Açıklayınız.10 puan
S-8) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. 10 puan
Risale, Müsned, Muvatta, Fıkh-ı Ekber, Kitabu’t- Tevhid

BAŞARILAR


Mustafa SEKMEN
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni


CEVAP ANAHTARI
C-1)a- İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler b- Sosyal sebepler c- Coğrafi sebepler
d- Kültürel sebepler e- Siyasi sebepler f- Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
C-2) 1- Caferilik- İmam Caferi Sadık 2- Hanefilik- Numan b. Sabit 3- Malikilik- Malik b. Enes
4- Şafiilik- Muhammed b. İdris 5- Hanbelilik- Ahmet b.Hanbel
C-3) a- Tevhit b- Nübüvvet c- Kur’an’ı Kerim d- Ahiret
C-4) Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas
C-5) 1- Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla Allah’ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir.
2-Allah’ın ahrette müminler tarafından görülmesi mümkündür ve görülecektir.
3- İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil, vahiyle bilinebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için çirkindir.
4-İman, Allah’ın varlığını ve birliğini, onun Hz. Muhammed ile bildirdiği dini hükümlerin tamamını kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmeye denir.Büyük günah işleyen bir kimse günahkar olur, dinden çıkmış sayılmaz.Böyle birinin durumu Allah’a kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse cezalandırır.
C-6) Haricilik, dördüncü halife Hz. Ali ile Şam valisi Muaviye, arasında yaşanan Sıffın Savaşı ve neticesinde gerçekleşen hakem olayı ile tarih sahnesine çıkan ilk siyasi mezheptir.
Görüşleri;
1-Haricilere göre hüküm vermek Allah’a ait bir iştir.Bu kurula aykırı gördükleri Hakem Olayı’nı kabul eden Hz. Ali, Muaviye ve taraftarlarının dinden çıkmış olduklarını kabul ederler.
2-Büyük günah işleyen Müslümanlar dinden çıkarlar. Tövbe etmeden ölürlerse ebediyen cehennemde kalırlar.
3-Müslüman bir topluma yönetici olmak için Kureyş soyuna mensup olmak şart değildir. Adil, bilgili ve yetenekli olan herkes bu göreve gelebilir.
C-7) Muhkem ayet:Manası açık ve yoruma ihtiyacı olmayan ayetler.
Müteşabih ayet: Kur’an’ı Kerim’de manası kapalı, birden fazla anlama gelebilen ayetlerdir.

C-8) Risale: Muhammed b. İdris
Müsned: Ahmed b. Hanbel
Muvatta: Malik b. Enes
Fıkh-ı Ekber: Numan b. Sabit
Kitabu’t- Tevhid: Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed.

ProfessionaL
14-02-12, 12:56
11. SINIF DİN KÜLT. VE AHLAK BİL. DERSİ 1. YAZILI SORULARI

S. 1) Mu’tezile mezhebinin ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz. (20 p.)


S. 2) Haricilerin halifelik hakkındaki görüşlerini yazınız. (20 p.)S. 3) Şiilerin belli başlı görüşlerinden ikisini yazınız. (20 p.)

S. 4) Hz. Muhammed(s.a.s.)’in yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı yorumlar ve anlayışların ortaya çıkmayışının sebebi nedir? (20 p.)
S. 5) İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerini maddeler halinde yazınız. (20 p.)

ProfessionaL
14-02-12, 12:56
11.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
ADI SOYADI:
SINIF VE NO:

1. İslam dininin ilkelerinin tamamlandığını ve insanlara din olarak islamı seçip beğendiğini belirten ayeti yazınız2. Din tek olduğu halde dini anlayışların birbirinden farklılık göstermesinin sebeplerini maddeler halinde yazınız…
a)
b)
c)
d)
e)
3. Muhkem ve Müteşah ayet neye denir?
4. Haricilerin dört halife hakkındaki görüşlerini yazınız…5. Şiî kelimesinin terim anlamını yazınız…


6. Şiîliğin belli başlı görüşlerinden Vasiyet ne demektir.yazınız7. Temel islam bilimlerinden biri olarak Fıkıh nedir?8. Caferi mezhebinin belli başlı görüşleri nelerdir?
a)
b)
c)
d)
e)

9. İslam dünyasındaki yorumları birleştiren unsurlar nelerdir…


10. Ehl-i Beyt kimlerden oluşur…

ProfessionaL
14-02-12, 12:56
11.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
ADI SOYADI:
SINIF VE NO:

1. Hz. Muhammed’in (S.A.V) vefatından sonra birbirinden farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının sebebi nedir?

2. Din tek olduğu halde dini anlayışların birbirinden farklılık göstermesinin sebeplerini maddeler halinde yazınız…


3. Sıffın savaşını sonrasında gelişmeleri yazınız…
4. Haricilerin halifelik hakkındaki görüşlerini yazınız…


5. Şiîliğin belli başlı görüşlerinden ismet nedir yazınız


6. Eserlerinde Hz. Muhammed sevgisine yer veren islimi dönem Türk edebiyatçılarını ve eserlerini yazınız7. İmam Maturidinin iman, Allah’ın varlığına inanma konusundaki görüşlerini yazınız…


8. Eş’ariye göre iyi ve kötü nasıl bilinir?


9. Ebu Hanife hakkında bilgi veriniz…

10. Maslahatı mürsele neye denir.

ProfessionaL
14-02-12, 12:56
11.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI:
SINIF VE NO:
1. Hz. Muhammed (S.A.V) gelen vahiy süresini yazınız…
2. Hz. Muhammed’in (S.A.V) vefatından sonra birbirinden farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının sebebi nedir?3. Hz. Ali’nin halife seçilmesinden sonra gelişen olayları yazınız…

4. Şiîliğin takiyye görüşünü yazınız…5. Ehl-i Beyt ne demektir ve kimlerden oluşur…


6. Mutezilenen nasıl ortaya çıktığını yazınız…

7. İmam Maturidinin iman konusundaki görüşünü yazınız…


8. Ebu Hanifenin asıl adı ve O’nun yetiştirdiği meşhur talebelerinin isimleri nedir


9. İmam Azam Ebu Hanife kendisine sorulun soruları cevaplarken hangi yolu takip ederdi?


10. Malik Bin Enes bir konuda hüküm verirken neleri önemsemiş ve ****l kabul etmiştir…

ProfessionaL
14-02-12, 12:56
11.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI:
SINIF VE NO:

1. Hz. Muhammed’in (S.A.V) vefatından sonra birbirinden farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasının sebebi nedir?


2. Din tek olduğu halde dini anlayışların birbirinden farklılık göstermesinin sebeplerini maddeler halinde yazınız…


3. Müteşah ayet neye denir?


4. İslam düşüncesinde ortaya çıkan inançla ilgili ekolleri yazınız…

5. Şiîliğin ne zaman ortaya çıktığı konusundaki görüşmeleri yazınız…6. Ehl-i Beyt ne demektir ve kimlerden oluşur…


7. Mutezilenin usul-i hamse denen beş temel ilkesini yazınız…


8. Ebu Hanife hakkında bilgi veriniz…9. Malik Bin Enes bir konuda hüküm verirken neleri önemsemiş ve ****l kabul etmiştir…
10. İmam Şafi’îinin Fıkıh ve Fıkıh usulü konusunda yazdığı eserlerini yazınız…

ProfessionaL
14-02-12, 12:56
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIADI: SOYADI: NO:

1- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gençliğinde Mekke’de yaşadığı dönemlerde bu şehirde haksızlığa uğrayan güçsüz ve korunmasız kimselerin hakkını korumak amacıyla kurulan bir ittifaka katılmıştı. Bu ittifakın adı nedir?
2- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Bedir savaşında esir alınan düşman askerlerinin bir şartla serbest bırakılacağını bildirmişti. Bu şart neydi?
3- Osmanlı devletinde din işleri hangi makam tarafından yürütülürdü?
4- Cuma ve bayram namazları öncesinde, mübarek gecelerde ve diğer belirli zamanlarda halka vaaz ederek onları dinî ve ahlakî konularda bilgilendiren diyanet görevlilerine ne ad verilir?
5- Cumhuriyet döneminde ilk olarak Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tefsirini yapan İslam alimi kimdir?
6- Dinimizde ilim öğrenmeyi teşvik eden ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, İslam devletleri tarafından hangi kurumların yapılmasına sebep olmuştur?
7- Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye takdim ettiği en güzel eseri olan camii hangisidir?
8- Camii musikisine iki örnek veriniz.
9- Hattat olmanın şartlarından biri kabul edilen ve Peygamber Efendimizin güzel huy ve özelliklerinin anlatıldığı edebî türe ne ad verilir?
10- Osmanlılar döneminde yaşayan meşhur hattatlara iki örnek veriniz.

NOT: Her sorunun doğru cevabı 10 (on) puan, süre 40 dakikadır. Başarılar.

CEVAPLAR

ProfessionaL
14-02-12, 12:57
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ADI: SOYADI: NO:

1- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gençliğinde Mekke’de yaşadığı dönemlerde bu şehirde haksızlığa uğrayan güçsüz ve korunmasız kimselerin hakkını korumak amacıyla kurulan bir ittifaka katılmıştı. Bu ittifakın adı nedir?
2- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Bedir savaşında esir alınan düşman askerlerinin bir şartla serbest bırakılacağını bildirmişti. Bu şart neydi?
3- Diyanet İşleri başkanı nasıl atanır?
4- Cami ve mescidlerde dinî hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan diyanet görevlilerine ne ad verilir?
5- Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hicret esnasında Medine’ye varmadan önce inşa ettirdiği ve ilk Cuma namazının kılındığı mescidin adı nedir?
6- Dinimizde yaşlıların korunmasının ve bakılmasının gerektiği ile ilgili emir ve tavsiyeler hangi müesseselerin yapılmasını sağlamıştır?
7- Süleyman Çelebi’nin Peygamber Efendimizin doğumunu anlattığı ve halk arasında “mevlid” olarak tanınan eserinin adı nedir?
8- Tekke musikisine iki örnek veriniz.
9- “Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü, Türk-İslam kültüründe hangi sanat dalının zirveye çıktığını anlatır?
10- Kur’an-ı Kerim’in dış kapağı üzerinde, ilk sayfalarında, sure başlarında ve cüz işaretlerinde kullanılan süsleme sanatına ne ad verilir?

NOT: Her sorunun doğru cevabı 10 (on) puan, süre 40 dakikadır. Başarılar.

ProfessionaL
14-02-12, 12:57
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ADI: SOYADI: NO:

1- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gençliğinde Mekke’de yaşadığı dönemlerde bu şehirde haksızlığa uğrayan güçsüz ve korunmasız kimselerin hakkını korumak amacıyla kurulan bir ittifaka katılmıştı. Bu ittifakın adı nedir?
2- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’de Müslümanlar ile Yahudiler arasında birlikte ve barış içinde yaşamanın ilkelerini içeren bir sözleşme hazırlayıp Yahudilerle beraber bu sözleşmeyi imzaladı. Bu sözleşmenin adı nedir?
3- İlk Diyanet İşleri başkanı kimdir?
4- Görevli oldukları il ve ilçelerde dinî hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olan diyanet görevlilerine ne ad verilir?
5- Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hicretten sonra Medine’de inşa ettirdiği ve cami mimarisinin ilk örneği olan mescidin adı nedir?
6- Dinimizde yaşlıların korunmasının ve bakılmasının gerektiği ile ilgili emir ve tavsiyeler hangi müesseselerin yapılmasını sağlamıştır?
7- Dinî alandaki musikî eserlerinin genel adı nedir?
8- Hüsnü hat ne demektir?
9- “Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü, Türk-İslam kültüründe hangi sanat dalının zirveye çıktığını anlatır?
10- Allahü Teala’nın varlığı ve birliği inancını ifade eden kelimeye ne denir?

NOT: Her sorunun doğru cevabı 10 (on) puan, süre 40 dakikadır. Başarılar.

CEVAPLAR