PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Rh.A Hazretleri


RmX78
23-04-10, 13:26
Ahmed Ziyâüddîn-i Gümüşhânevî Rh.A Hazretleri

Gümüşhaneli Ahmed Ziyauddin (Ks) Hz. Hayatı:
Ahmed Ziyauddin (ks) Hz.i( Hicri 1228) 1813 yılınada Gümüşhanede doğmuştur. Beş yaşına girmeden Kua'ranı Kerimi tecvid üzerei okumaya başlamış sekiz yaşında hafız-ı kuran idi.

Bir çok dualar zikirler yanında Delâil-i Şerifi okumaya mezun kılınmıştı. On yaşlarına geldiğide babsı Mustafa Efendi ile birlikte Trabzona yerleşmişler. O yılar bir tarafatan babasına dükkânda yardım edreke diğer taraftan da sarf ve nahiv ilimlerini tamamlamıştır.

Allahın verdigi öğrenme, okuma aşkı, 1827 yılında Amcası ile birlikte alış veriş için İstanbula gitiklerinde ve kalmalarına vesile olmuştur.
Önce Beyazıtfaha sonra Mahmut paşa medreselerinde, zamanın meşhur Hocalarından akli ve nakli ilmlerin tamamını öğrenmiş icazet almış ve genç yaşta Beyazıt medresesinde müderris olarak vazifeye başlamıştır.

Binlerce talebe yetiştirip,bildiklerini eserlerinde toplamaya başladığı sırada ise.maddi vemanevi ilimler kutbu, büyük mürşid Mevlâna Halid-i Bâgdadi Hz. inin, kendisini irşad maksadı ile istanbula gönderdiği Trablus Şam müftüsü Ahmed Ziyauddin Evradi hz. ni karşılarında bulurlar. Hazret istanbula sadece Ahmed Ziyauddin hz. ni irşad için gelmiş bu ledün ilmi alış verişi 16 yıl devam eder. 16 yılın sonu kendileri artık bir kutubdu. Bu suretle irşat vazifeside almıştı pek çok talebesini irşat etmiştir.

Sene 1863 (H.1280) olmuştur. Zamanın padişahının emrine tahsis ettiği bir vapurla bir çok talabesi ile birlikte Hacca giderler. İskendireyede üç gün. Kahirede biray kalır Küçük aşık adında bir talabesini Mısır da irşat ve ders okutmak için bırakır. Hac vazifesini ifa ettikten sonra Medine-i Müneverede kaldıkları onbir gün içinde gec gündüz Peygamber Efendimiz s.a.s in kabri şerifleri yanında Ravzada kalırlar.

Rivayete göre Ramuz el-ehadis (Hadisler deryası) adlı kitabıntazim ve plânlamasını orada düşünürler. İstanbula döndükten sonra talebelerinin öğrenim ve terbiyelerine devam ederken. 1865-1875 (H.1281-1291) yıları arasında Ramuz el-hadis (Hadisler deryası) isimli kitabın tasnifini tamamlamıştır.

Camileri ve Dergahları Babıâlide vilayettin karşısında bugün ismi Gümüşhane'li sokağı diye anılan mahale idi. Yıl 1877 Rus harbi yani 93 harbi patlak verdi. Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi hz.i Talabeleri ile birlikte Kafkas cephesinde bizat muharebe saflarında savaşır. Daha sonra ikinci haclarına gitmişler ve bu arada Medine-i Münevvere muhafızı Emin paşanın kızları Seher hanımla evlenmişler. Bu dönüşte Mısırda üç gün kalıp binlerce talebe yetiştirmişlerdir.

Mısırdan İstanbula döndükten sonra da tedris ve irşat görevine devam etmişlerdir. Ta ki Hicri 1311 yılı Zilkade ayının yedinci pazar günü sabahına kadar. (25 Mayıs 1893) günü Allah Tealadan ''Dön'' emri gelir ve Rahmeti Rahmana kavuşur.

Şeyh hz.in son süzleri ''Hepsini isterim ya Kibriya'' olur. Kabirleri Süleymaniye Camisi haziresinde Kannuni Süleymanın türbesine bitişik durumda. Zevceleri Seher hanım yanındaki kabirde yatmaktadır. Allah gani gani Rahmet eylesin.

Bütün rivayetler Gümüşhaneli Ahmed Ziyauddin Hazretlerini insanı kamil Peygamberimiz Hz. Muhamed s.a.s.in izinde ve yolunda gitmiş bir Mürşidi kamil idi. Hazret 18 yıl yatsı abdesti ile sabah namazlarını kıldıkları söylenir. Yasak günler hariç hemen hergün oruçlu olurdu.

Yetiştidiği bilerce talebesinin içinde 116 kişiye irşad ve Tasavvuf eğitimi için icazet vermiştir. Basılı eserleri 60'a yakındır. Ramuzul el-hadis (Hadiler deryası) ve Lemaiel Ukul ismli beş cilt şerhi yayında. Camiel-Usûl Garaib el-Ehâdis, Mecmuat-el Azhâb, Necat el-Gafilin. Hadis-i Erbain. Deva el-Müslümin, Fezail el-Cihad, Levami el-Fusul, ve Ehli sünnet ittikadı isimli eserleri dahasını sayabiliriz.

Kitaplarını parasız olarak dağıtırdı. Kütübanesinde 18 bin ciltlik eseri vardı.
Allah Rahmet eylesin bizleride Şefattinden mahrum eylemesin.